Untitled Document

Phuket Immigration News : 13 October 2016 Thai Royal Police Day /// 23 October 2016 Chujalongkron Memorial Day, Phuket Immigration Office close on 24 October 2016.


 

เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

 


ตม.จว.ภูเก็ต
จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคน้ำดื่มและผ้าเย็น