เนื่องจากระบบแจ้งที่พักสามารถใช้งานได้ปกติ
กรุณาใช้งานระบบหลัก

หากมีปัญหาในการใช้งานระบบสามารถติดต่อได้ที่
076-211905 ต่อ 117
(ในเวลาราชการ)

หรือ ใช้งานระบบแจ้งที่พักสำรอง